про продукт

Потрібна автоматизація закупівель?
APS SMART - cистема автоматизації закупівельного процесу на підприємстві

Управління закупівлями компанії, підприємства або організації один з найбільш важливих процесів, від ефективності і якості виконання якого залежить конкурентоспроможність бізнесу і його фінансовий стан. Сьогодні закупівлі стають однією із стратегічних функцій в операційній діяльності будь-якої компанії і займають ключове місце в ланцюжку створення цінності для своїх клієнтів. Автоматизація закупівель є істотним внеском у побудову оптимальної операційної моделі підприємства.

Ті компанії, що вже зараз автоматизують свої закупівельні процеси, створюють єдину інформаційну закупівельну систему і базу даних, отримують очевидну конкурентну перевагу на ринках, що швидко змінюються. Саме вони можуть набагато швидше і ефективніше управляти ризиками і реагувати на нові ринкові виклики.

Ми, як лідери в області IТ- систем для автоматизації управління закупівелями, прекрасно усвідомлюємо найбільш важливі і актуальні виклики для розвитку і вдосконалення бізнесу своїх клієнтів. Саме тому ми надаємо своїм партнерам послуги з впровадження інтелектуальної системи автоматизації закупівель, а також пропонуємо професійну експертизу у сфері оптимізації закупівельної діяльності для досягнення максимального економічного ефекту.

Реалізація нашого проекту може включати необхідний консалтинг, аудит, трансформацію й подальшу автоматизацію бізнес процесів закупівель, професійне навчання закупників, контроль виконання ключових показників ефективності співпраці.

Завдання APS SMART

Основне покликання системи APS SMART – створити єдине інформаційне середовище для усіх етапів і процесів закупівельної діяльності компанії, від прогнозування потреби до приймання і обліку поставок, усередині компанії та в роботі зі зовнішніми контрагентами-постачальниками. Автоматизація відділу закупівель – лише частина загального процесу операційного управління компанією.

Повну автоматизацію і контроль бізнес-процесів закупівель забезпечує комплексна робота всіх модулів системи: управління заявками, тендерами/редукціонами, контрактами та поставками.

Таким чином, система забезпечує взаємодію всіх підрозділів, залучених до закупівельних процесів: бухгалтерії, складу, юридичного, служби безпеки, тощо.

Модулі APS SMART

Модульна система забезпечує гнучке налаштування моделей робочих процесів відповідно до внутрішньої політики і процедур компанії, що робить її універсальною для будь-якого бізнесу. При цьому система виступає консолідатором даних усіх інформаційних потоків і має можливість автоматично генерувати аналітику і звітність в різних розрізах.

Кожен модуль стандартизує процедури і спрощує взаємодію та контроль на одному з етапів закупівельного процесу. Крім того, окремі модулі забезпечують роботу в “єдиному вікні” з розділеним доступом до документів, інтеграцію з обліковими системами підприємства і можливість самостійного адміністрування системи.

Система управління закупівлями APS SMART

Головні переваги системи

Готове бізнес-рішення

з прогнозованою та доведеною ефективністю

Єдина платформа

для всього процесу закупівель, від заявки до замовлення

Професійна експертиза

та гарантований
результат

Архітектура

 • Можливість централізації та консолідації закупівель з урахуванням повного циклу закупівель.
 • Більше 16 робочих модулів, за допомогою яких повністю контролюється процес життєвого циклу закупівлі.
 • Впровадження повної автоматизації ланцюжка закупівель: Аналітика – Бюджет закупівель – План закупівель – Заявка – Контроль складу – Тендер – Аукціон – Контракт – Замовлення-Приймання – Контроль доставок – Контроль платежів – API (інтеграція).
 • Архітектура рівня ERP.
 • Робота з одиничною позицією та прив’язка до номенклатурного довідника замовника.
 • Гнучкі моделі погоджень та маршрутизації з повідомленнями користувачам. Застосовується у всіх модулях системи.
 • Можливість розміщення системи як на сервері замовника, так і у хмарі.
 • Можливість узгодження в системі документів із постачальниками в окремому Кабінеті Постачальника (контракти, замовлення тощо).

 • Електронний документообіг. КЕП.

Довідники

 • Підтримка багаторівневої класифікації (номенклатурних груп) у номенклатурному довіднику (до 5 рівнів).
 • Налаштування консолідації заявок відповідно до галузі, групи, підгрупи; автоматичного вибору моделі узгодження заявок; аналітики.
 • Наявність довідника критеріїв оцінки, пов’язаного з номенклатурним довідником.

 • Вибір з довідника необхідних номенклатурних позицій за вже заповненими критеріями оцінки (методологія “накопичений досвід”) – значно скорочує час закупівельника на підготовку тендерів.
 • Наявність зв’язку між внутрішнім нормативним довідником та довідником CPV.

 • Можливість для замовника працювати в системі з корпоративним номенклатурним довідником, а постачальникам – шукати торгові процедури замовника за більш уніфікованим для ринку CPV довідником.

Заявка на закупівлю

 • Автоматична консолідація обсягів закупівель із будь-яким рівнем ієрархії організації дозволяє досягати більшої економії закупівель за рахунок об’ємів.
 • Автоматичне створення тендерів із заявок (в “1 клік”) значно прискорює процес закупівель.
 • Можливість створення із Заявки на закупівлю – Замовлення на постачання (Purchase Order,) формування автоматичної закупівлі у вже відібраних постачальників.

Редукціон/Аукціон

 • Гнучке налаштування редукціону з відсутністю обмежень за часом торгів за умови активності постачальників.
 • Можливість отримати більшу економію за рахунок необмеженої кількості ставок за ціною.
 • Багатотурність редукціону (з урахуванням перенесення даних із попередніх етапів).
 • Багатопозиційний редукціон (одночасні торги за кількома позиціями (товарами) у рамках однієї сесії редукціону).
 • Для низки закупівель можливість заміни традиційного тендеру, задля значного скорочення ресурсу та часу закупівлі.

Тендер

 • Можливість гнучко реалізувати будь-яку необхідну для закупівельника конфігурацію тендера (“як у житті”).

 • Підтримка 3-рівневої структури критеріїв: загальні для всього тендера, для лота, для індивідуальних позицій.

 • Значне скорочення часу:

  – на проведення складних тендерів (з допомогою скорочення кількості тендерів та його етапів).
  – трудовитрат закупівельника при підготовці тендера та постачальника при внесенні даних за рахунок застосування рівня загальних критеріїв (критерії, що повторюються для позицій вносяться один раз).
 • Багатолотовість тендеру. Можливість створювати будь-яку кількість лотів у тендері, з будь-якою кількістю позицій у лоті.

 • Підтримка багатотуровості з перенесенням даних (ціни, відповіді по позиціях постачальників, тощо) з попередніх етапів та підтримкою багатопозиційності.

 • Можливість проводити будь-який тендер з необмеженою кількістю турів та вибором потрібної процедури закупівлі в новому турі.

 • Значна економія часу закупівельника у разі необхідності провести додатковий тур у тендері.
 • Підтримка автоматичного вибору моделі тендеру у залежності від галузі та бюджету закупівлі.

 • Різні типи торгів та закупівельних інструментів – закупівлі за «приведеною вартістю», закупівлі «у єдиного джерела постачання», «вічний» тендер (sourcing), автоматичний розрахунок ТСО (Total cost of ownership), тощо.

 • Вибір моделі узгодження (список і послідовність узгодження), розподілу груп критеріїв.

 • Безпека та надійність залучення всіх необхідних для узгодження співробітників у процесі закупівлі.
 • Спеціалізовані сервіси з пошуку та інтелектуального підбору постачальників під конкретні закупівлі замовника (використовуються дані бізнес-середовища APS, Prozorro, Google).

Контракт/Замовлення

 • Автоматичне створення контракту/замовлення на підставі результату тендеру.

 • Підтримка будь-яких типів контрактів (рамкові, специфікації тощо).
 • Підтримка шаблонів контрактів.
 • Гнучка модель узгодження контрактів/замовлень, включаючи КЕП.
 • Можливість узгодження контрактів/замовлень із контрагентами, включаючи КЕП.
 • Електронний календар постачання з можливістю їх підтверджень від контрагентів.

Аналіз та оцінка пропозицій

 • Повністю автоматична комплексна оцінка, розрахунок рейтингу та вибір постачальників на основі критеріально-бальної системи оцінювання (кваліфікаційні, технічні, фінансові критерії).
 • Автоматичний вибір кращого комбінованого рішення (вибір кращої комбінованої пропозиції за співвідношенням: найкраща пропозиція/мінімальна кількість постачальників.

 • Ретроспективно-довідкова інформація щодо закупівілі: вартість, умови, постачальник.
 • Автоматичний розподіл обсягів закупівель між переможцями тендеру.
 • Розрахунок вибору постачальника з урахуванням оптимальних умов постачання (доставка за маршрутом).

Аналітика, звітність

 • Автоматична комплексна звітність та аналітика закупівель у будь-якому розрізі: компанії, департаментів, персоналу, категорій, періодів, тощо.

 • KPI закупівельників.

Управління постачальником

 • Модуль дозволяє проводити операційну оцінку діяльності постачальників, визначати ризики взаємодії з ними, а також ступінь їхнього впливу на бізнес замовника, допомогає у побудові стратегічної взаємодії.
 • Категорійний менеджмент. Матриця Кралича.

 • Попередня кваліфікація постачальників, інтеграція із сервісами перевірки контрагентів (Youcontrol, Opendatabot).

 • Онлайн анкетування постачальників.

 • Узгодження закупівельних процедур у месенджері Телеграм.

Мобільні додатки APS Mobile

Для Постачальника:

 • APS Supplier. Подання пропозицій постачальниками з мобільного пристрою.

Для Замовника:

 • APS Buyer. Проведення/узгодження закупівель, робота з задачами, картками контрагентів.

Інтеграція

 • Можливість двосторонньої інтеграції з обліковими системами ERP (SAP, Oracle, Microsoft, 1C, експорт/імпорт в/з Excel, ін.). API.

 • Інтеграція з різноманітними довідниками замовника, в тому числі через Аctive directory.

 • Інтеграція заявки зі складськими запасами задля уникнення непотрібних закупівель.

 • Можливість інтеграції з іншими сторонніми системами та веб-сервісами.

Впровадження APS SMART вирішує ключове питання бізнесу:

збільшення прибутку і підвищення конкурентоспроможності компанії
Про продукт
Про продукт

SRM APS SMART - універсальний інструмент

для будь-якої галузі та розміру бізнесу,
в міжнародному масштабі
Про продукт

Хочете дізнатись

потенціал економії вашого підприємства від автоматизації закупівель?

Галузеві рішення:

аграрний сектор, зернотрейдинг
харчове
виробництво
будівництво, послуги та матеріали
фінансовий
сектор
важка і гірнича промисловість
рітейл та послуги широкого вжитку

телекомунікації
та зв'язок

державний сектор

Консалтинг та експертиза

Ми спеціалізуємося на управлінні eфективністю та консалтингу закупівельного процесу і розробці інтелектуальних систем автоматизації закупівель. Процес впровадження системи APS SMART розпочинається з експертизи і оцінки очікуваної ефективності і проходить поетапно:

Про продукт
Про продукт

Хочете отримати

реальний результат у зростанні ефективності та якості закупівель?

Спочатку об’єктивний аудит та експертиза, потім – автоматизація!

Наші клієнти

НІБУЛОН
Київстар
lifecell logo
«Кернел» ГК
АСТАРТА-КИЇВ Агрохолдинг
ТМ Моршинська
ТОВ «Нова Пошта»
NOVUS ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»
ГК «Глобино»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
Corum Group
Королівський смак (ЧП «Віктор і К»)
Компанія “Оптіма-Фарм”
Bakery Food Investment
Viterra Ukraine
ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»
УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО
Верес
Каргілл
TIMAC AGRO
ЕНСЕЛКО АГРО
ТАС Агро
«БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ»
UkrBioLand – Organic Producer
Dragon Capital Property Management
ТМ «Галичина»
SSAH Швейцарський Стійкий Аграрний Холдинг
Агропродсервіс
ukreximbank logo
puratos logo
s engineering logo
DIM
Agrosem
Goodvalley
LNZ Group
UGTC TRADE
Люксоптика
Кривбасвибухпром
ПРАТ “ВЕСКО”
Аграрний холдінг «КАЛІПСО»
Група компаній «ТЕРРА ФУД»
ДП «Сантрейд» (ТМ «Олейна»)
ІНТЕР ЄДНІСТЬ ХОЛДИНГ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАВТОГАЗ»
АГРОХОЛДІНГ “АГРЕЙН”
КОРМОТЕХ
Компанія “Кривий Ріг Цемент”
АГРОТРЕЙД
АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
“Пузата Хата” мережа ресторанів
АТ “ЮАРДІ Українські Дороги”
UKRAVIT TM (корпорація Укравіт)
SMK Group
ПрАТ «Компанія Ензим»
Sense Bank
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
UMG Investments (ТОВ «ЮМДЖІ Інвестментс»)
ПАТ «Укртранснафта»
Компанія SG (Stolitsa Group)
Велмарт
Хлібодар ТМ
Виробничо-торгова компанія «Лукас»
ТМ Родинна ковбаска (ТзОВ «Барком»)
ТОВ «Ласунка»
ПОГ АПВТ «ФІРМА ЛАСКА»
Контінентал Фармерз Груп
ТОВ «Кусто Агро»
ТОВ «СІЕЙТІ»
ТОВ «Сігнет Холдинг»
ГК «VITAGRO»
Агропромислова корпорація «Успіх»
«UkrLandFarming» Група Компаній
A.G.R Group, приватний сільськогосподарський холдинг
ГК «Агротон»
Компанія «Агро-Регіон»
HarvEast Холдинг
«Агроф’южн» ГК
Компанія AgroGeneration
ТДВ “М`ясокомбінат Ятрань”
ПАТ «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь»