Вигоди від впровадження

Лише краще для вашого бізнесу та вашої роботи!

SRM система APS SMART автоматизує ваші управлінські процеси та забезпечити ваш бізнес високим рівнем ефективності. Чому власники бізнесу, топ-менеджери, керівники закупівельних підрозділів (СРО), фінансові та ІТ-директори, повинні вибрати саме наше програмне забезпечення?

Тому що SRM APS SMART це:

Повна автоматизація управління закупівлями

 • Правильно вибудуйте процеси закупівель та оптимізуйте весь життєвий цикл закупівель

Стратегічне планування та аналітика

 • Отримайте точний аналіз даних для стратегічного прийняття рішень у реальному часі

Ефективність ланок
Supply Chain

 • Підвищуйте взаємодію з постачальниками та знижуйте ризики управління ланцюгом постачань

Максимізована прибутковість

 • Оптимізуйте витрати та максимізуйте прибутковість через ефективне фінансове управління

Безпека та інтеграція

 • Гарантуйте безпеку даних та безперервність бізнес-процесів з інтеграцією високого рівня

Основні вигоди від впровадження

Зниження витрат
за рахунок:

 • Зниження вартості за конкурентними категоріями
 • Автоматизації робочих процесів
 • Підвищення оборотності товарів та мінімізації over stock та out stock

Скорочення часу
робочих процесів

 • Заявочна кампанія від 50%
 • Запит пропозицій за закупівлями на 90%
 • Укладення контрактів на 70%

Підвищення якості
процесів

 • Єдина форма заявочної кампанії для внутрішніх замовників
 • Розширена кваліфікація постачальників
 • 100% відповідність інформації: поставка-торги-контракт

Вигоди для цільових аудиторій

Власникам компанії:

Збільшення прибутковості бізнесу

Керованість компанією та швидке прийняття рішень

Технологічність та інноваційність бізнесу

Підтримка доброчесної ринкової, соціальної репутації компанії

Прозорість бізнесу, доказовість фактажу перед інвесторами

 • Збільшення ефективності та прибутковості за рахунок автоматизації та оптимізації бізнесу.
 • Керованість компанією. Швидке прийняття управлінських рішень. Ріст ефективності управлінського ресурсу, прискорення інших бізнес-процесів.
 • Мінімізація витрат. Витрати прозорі, зрозумілі, історія даних.
 • Прозорість бізнесу, доказовість та аудитозахищеність перед інвесторами.
 • Збільшення конкурентної спроможності, стабільності та стійкості бізнесу.
 • Ефективна та взаємовигідна робота з контрагентами, постачальниками.
 • Онлайн звітність та аналітика закупівель ЦО та регіональних підрозділів. Підтримка будь-якої організаційної структури..
 • Спрощення контролю в ланцюгах постачання, мінімізація ризиків, уникнення репутаційних помилок
 • Підтримка доброчесної ринкової репутації, репутаційний контроль. Корпоративна соціальна відповідальність (CSR). Безпека роботи персоналу.
 • Підтримка соціальних, етичних та екологічних стандартів(ESG). Підтримка розвитку компанії як бізнес середовища та частини суспільства.
 • Технологічність, інноваційність, трансграничність.

ТОП менеджменту:

Покращення фінансових та операційних показників

Підвищення якості закупівель

Підвищення конкурентоздатності

Технологічність процесів

Прозорість процедур

 • Підвищення загальної операційної ефективності з рахунок оптимізованих і автоматизованих процесів. Пришвидшення інших виробничих процесів.
 • Ефективність закупівель, економія у тендерах, економія на масштабі закупівель завдяки консолідації потреб.
 • Повний цикл закупівель від ініціатора закупівлі до складування. Цілісність процесів, контроль процедур, термінів виконання.
 • Створення внутрішнього закупівельного середовища, синергія взаємодії підрозділів задля спільної мети, прибутку компанії.
 • Управління взаємодією зі зовнішніми контрагентами, постачальниками.
 • Агреговані дані та аналітика. Бенчмаркінг внутрішній та зовнішній.
 • Прозорість бізнесу. Скорочення часу на прийняття рішення.
 • Стандартизація процесів, compliance. Зниження операційних ризиків.
 • KPI підрозділів, менеджмента, персонала.
 • Автоматизація. Технологічність. Сучасний рівень бізнесу.

Для Відділів закупівель (СРО) та закупівельників:

Якість закупівельних процесів

Управління постачальниками

Обґрунтування KPI

Операційна ефективність та економія

Ефективна взаємодія з внутрішніми замовниками

 • Висока операційна ефективність та економія часу завдяки автоматизації закупівель.
 • Якість закупівельних процесів за рахунок єдності інтелектуальної системи управління закупівлями, бази даних та документообігу.
 • Інтелектуальний автоматизований інструментарій для поточної роботи закупівельників. Швидкість прийняття робочих рішень, виконання рутинних завдань, спрощення погоджень, ріст задоволеності внутрішніх замовників.
 • Стандартизовані процеси. Дотримання корпоративних політик, стандартів безпеки та законодавчих вимог.
 • Ефективна взаємодія з контрагентами та внутрішніми замовниками.
 • Онлайн аналітика та звітність. Швидке прийняття управлінських рішень.
 • Підвищення КPI. Обґрунтування винагороди закупівельникам.

Переваги для фінансових директорів:

Додатковий прибуток за рахунок оптимізації закупівель, економії закупівельних бюджетів

Збільшення ROI, повернення витрат на вкладений капітал, зменшення термінів окупності. вкладень на закупівлі та закупівельну функцію

Збільшення показників віддачі вкладених ресурсів на закупівельну функцію (ROSMA, CAPS)

Скорочення операційних та капітальних витрат

Прискорення швидкості оборотності капіталу

Онлайн аналітика затрат по категоріях, постачальниках, KPI персоналу, spend coverage

Compliance закупівельних
процедур

Інтеграція з обліковими системами (ERP) будь-якого класу

 • Скорочення операційних та капітальних витрат за рахунок оптимізації закупівельних процесів, зменшення витрат на управління процесами, економії у тендерах.
 • Стратегічне планування та прогнозування видатків, контроль бюджету, запобігання перевитратам. Автоматизація відповідності бюджетів до планів закупівель.
 • Прозорість витрат на закупівлі по всій організаційній структурі компанії. Уникнення не потрібних або надлишкових закупівель (витрат), контроль складських залишків.
 • Мінімізація ризиків, помилок, пов’язаних з ручним введенням даних, а також дотримання корпоративних стандартів та нормативів (compliance).
 • Ефективне управління постачальниками , аналіз та оцінка продуктивності, контроль дотримання договірних зобов’язань, оптимізація фінансових відносин.
 • Автоматизований документообіг. Контроль та верифікація платежів.
 • Автоматизована звітність. Стратегічне управління витратами на закупівлі, операційне управління витратами на ключові групи, спрощення управління категорією С, АBC- аналіз.
 • Інтеграція з обліковими та фінансовими системами, «клієнт-банком».

Система автоматизації управління закупівлями ІТ-директорам:

Відповідність до кваліфікаційних стандартів та нормативів

Можливість адмініструвати систему силами замовника

Автоматизація всіх процесів повного циклу управління закупівлями

Гнучкість до кастомізації та локалізації

Інтеграційна здатність
API

Безпека даних
low-coding

 • Відповідність ПЗ до кваліфікаційних стандартів та нормативів (penetration tests).
 • Можливість самостійного адміністрування систему силами замовника; гнучкість налаштувань.
 • Можливість розміщення системи на ресурсах замовника, рівно, як і на ресурсах сторонніх провайдерів.
 • Можливість інтеграції всіх модулів зі сторонніми системами та сервісами (ERP/ED/WMS/TMS/BІ). API.
 • Гнучка архітектура. Підтримка комбінаторики мікро-сервісів під будь-які завдання.
 • Гнучкість системи до кастомізації, локалізації. Трансграничність застосування.
 • Застосування сучасних підходів до програмування (low-coding).
 • Варіанти використання – SaaS, WEB, ліцензія.
 • Автоматизація всіх процесів повного циклу управління закупівлями; підтримка розподілених організаційних структур замовника.
 • Мобільні застосунки для задач користувацької аудиторії (закупівельник, постачальник).
 • Швидкодія. Стабільність. Мобільність. Безпека даних.

Переваги для служб безпеки компаній:

Забезпечення зовнішніх та внутрішніх аспектів безпеки компанії у цирині закупівель

Управління ризиками у роботі з контрагентами, участь у кваліфікації та виборі постачальників.

Висока безпека та конфіденційність комерційних даних.

Застереження не санкціонованих, корупційних або шахрайських дій

compliance, дотримання корпоративних та загально державних вимог і законів

Дистанційний контроль ЦО для територіально-розподілених структур

Прозорість та контрольованість процесів, дій

Адаптивність налаштувань системи відповідно до вимог СБ

 • Мінімізація ризиків роботи з контрагентами і постачальниками завдяки інструментарію попередньої кваліфікації, рейтингуванню, моніторингу та контролю роботи, відстеження історії взаємодії. Підтримка взаємодії з контрагентами: анкетування постачальників, «вікно скарг» постачальника.
 • Комплексна оцінка та аудит співпраці.
 • Перевірка даних контрагентів. Інтеграція з сервісами доступу до публічних реєстрів (opendatabot, you control, clarity project); відстеження референсних даних з бізнес-середовища APS.
 • Мінімізація операційних та фінансових ризиків. Автоматизовані ризик-індикатори, контроль цілосності та якості закупівель, моніторинг відповідності фактичних закупівель до домовленостей.
 • Compliance. Контроль відповідності до законодавчих, корпоративних, договірних засад.
 • Прозорість процесів та діяльності. Аудит дотримання коректності робочих процесів персоналом, моніторинг конфлікту інтересів.
 • Застереження шахрайських, анти правових, корупційних дій; «доказовість» перед аудитами і перевірками.
 • Безпека комерційної інформації. Збереження конфіденційності процедур завдяки гнучким налаштуванням розподілу доступів до інформації; «закриття» інформації на рівні від персоналії до провайдера.
 • Дистанційний контроль роботи підрозділів ЦО у територіально-розподілених структурах.
 • Загальна захищеність системи – відповідність до кваліфікаційних стандартів та нормативів, що доведено під час проведення penetration tests.

Переваги для закупівель логістики:

Швидкі уніфіковані процедури на закупівлю перевезень

Генерація логістичної документації

Інтеграція з
WMS/TMS

Покращення якості та ефективності процесів постачання товарів

Контроль постачання відповідно до зобов’язань (своєчасність, номенклатура)

 • Покращення якості та ефективності процесів постачання за рахунок автоматизації.
 • Збільшення швидкості закупівлі перевезень за рахунок спрощених тендерних процедур.
 • Економія часу персоналу завдяки уніфікації заповнення логістичних параметрів у тендерах.
 • Мінімізація помилок завдяки автоматизованого вивантаження даних про закупівлю зі заявки у тендер.
 • Відстеження та контроль постачання за допомогою Календаря Постачання, інформація про статус поставки, етапи переміщення, дати.
 • Автоматична генерація логістичної документації: ТТН, податкова накладна.
 • Інтеграція зі системами складського та транспортного обліку.
 • База транспортних компаній та логістичних операторів.

SRM APS SMART – стратегічний партнер вашого бізнесу, що допоможе вам піднятися на новий рівень ефективності та конкурентоспроможності.
Впроваджуйте SRM APS SMART та відчуйте реальні вигоди для вашого бізнесу!