Електронний документообіг

Електронний документообіг, система управління документами APS DOCS

Сучасна система електронного документообігу, корпоративний документообіг, робота з зовнішніми контрагентами (через кабінет контрагента) та адресатами; автоматизовані, систематизовані та контрольовані процеси у діловодстві, кадрах, фінансовій та кадровій справі.

APS DOCS - що це?

СЕД APS DOCS – це система (модуль) електронного документообігу, призначений для керування, відстеження, контролю обігу корпоративної документації, створення єдиного автоматизованого інформаційного середовища компанії, а також управління документарною роботою зі зовнішніми контрагентами та адресатами.

Електронний документообіг, система управління документами APS DOCS

APS DOCS може застосовуватися як функціональний модуль у складі SRM APS SMART або як окреме самодостатнє рішення з управління документуванням на підприємстві. При потребі,  інтегрується зі сторонніми онлайн-сервісами миттєвої передачі документів: Вчасно, Document.OnLine, Deals,  і т.п.

Для кого призначене рішення APS DOCS

APS DOCS призваний автоматизувати управління документообігом компанії або підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності (державні та комерційні).

Націлений на керування та обробку зовнішнього та внутрішнього документообігу організаційних підрозділів компанії, як то: 

Канцелярія та секретаріат

юридичний та служба безпеки

HR
та кадри

фінанси та бухгалтерія

інші управлінські та виробничі підрозділи

Функціональні блоки APS DOCS

APS DOCS призваний автоматизувати управління документообігом компанії або підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності (державні та комерційні).

Електронний документообіг, система управління документами APS DOCS

Що дає бізнесу використання APS DOCS

Підвищення швидкості та якості обробки документів

Систематизація та автоматизація роботи з документами, економія ресурсів

Контроль та прозорість виконання (обробки) документів

Ефективне управління інформацією, даними, архівом документів

Юридично значущий документообіг із КЕП/ЕЦП

Автоматична інтеграція з SRM системою APS SMART, можлива інтеграція з третіми системами та сервісами

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ

ГНУЧКІСТЬ

БЕЗПЕКА

ПРОЗОРІСТЬ