модулі системи

Програма для автоматизації закупівель -
генеруйте прибуток із SRM APS SMART

Програмний продукт, чи софт для закупівель SRM APS SMART – це набір сучасних рішень та сервісів, організованих за модульним принципом, що застосовуються на різних етапах процесу управління закупівлями та з метою  взаємодії з постачальниками. 

Завдяки модульній структурі ми можемо створити рішення практично під будь-яке завдання закупівельної діяльності, а наші замовники – оптимально підібрати необхідний функціонал.

Комбінуючи потрібні модулі під свої задачі, Ви отримаєте:

Програмні модулі системи

Охоплення повного циклу закупівель

 • Планування закупівель
 • Бюджетування
 • Збір потреби
 • Створення та узгодження заявок на закупівлю
 • Проведення тендерів (усіх можливих видів, в т.р. редукціонів)
 • Багатофакторне визначення переможців, узгодження контрактів
 • Замовлення на поставку, приймання товару
 • Аналітика по закупівлях, KPI по закупівлях, а також управління номенклатурою та управління постачальниками

Програмні модулі системи

Зниження витрат на організацію закупівельних процедур

 • За рахунок автоматизації управління знижується затратність організації закупівель
 • Автоматизовані процеси, електронний документообіг - мінімізують людський чинник і втрату даних
 • Можливості інтеграції передачі/отримання даних з інших бізнес-систем (ОС, WMS, CRM, PIM) дозволяють максимально прискорити процеси закупівельної діяльності
 • Власне самі закупівельні процедури стають системними та якісно правильними

Програмні модулі системи

Якісне управління постачальниками

 • Сучасні інструменти допоможуть оцінити ризики та можливості роботи з новим постачальником, моніторити та контролювати роботу з діючими постачальниками, а також прогнозувати майбутні можливості взаємовідносин та потенціал постачальника.

Програмні модулі системи

Поліпшення умов закупівель

 • Електронні способи ведення закупівель володіють різноманітним функціоналом для поліпшення умов закупівель. Наприклад, консолідація заявок з різних підрозділів або різних юридичних осіб дозволить отримати кращі умови за рахунок збільшення об'ємів закупівлі.
 • Автоматизована робота з постачальниками дозволить збільшити кількість нових постачальників з метою зниження залежності від існуючих або ж отримати від них кращі умови та пропозиції

Програмні модулі системи

Усунення чинників внутрішньої та зовнішньої корупції

 • Повний контроль впродовж усіх стадій закупівельних або торгових процесів. Автоматичне логування дій користувачів, умов закупівель, результатів торгів, вибору переможців. А також, дій у роботі з постачальниками.

Програмні модулі системи

Можливість вести закупівлі у міжнародному масштабі

 • За рахунок особливостей побудови та гнучкості налаштувань системи можливо швидко локалізувати систему, переналаштувати процеси під локальні особливості ведення бізнесу, працювати у мультивалютному форматі, проводити трансграничні торгові операції.

Програмні модулі системи

Миттєве одержання аналітичних даних

 • Різноманітні та багатофакторні звіти, статистика та аналітика. Для ведення успішної операційної діяльності, ухвалення рішень, контролю KPI виконавців, постачальників.

Програмні модулі системи

Інтеграція з платформою продажів і закупівель

 • Доступ до аргегованої інформації комерційних торгів всіх замовників APS SMART
 • Різноманітні торгові процедури: тендери, аукціони, продажі, оголошення

Модулі системи

 • Зниження середнього терміну виконання заявки на 20-25%
 • Значне спрощення контролю виконання заявок на закупівлю
 • Підвищення ефективності взаємодії ініціатора з Підрозділом закупівель
 • Багатоформатність закупівельних торгів: аукціон, редукціон, RFx
 • Зменшення ресурсу часу на проведення тендеру
 • Зростання професіоналізму закупівель
 • Економія витрат до 30%
 • Безпека тендерного процесу

* Можливе застосування у якості сервісу за підпискою (SaaS)

 • Скорочення термінів укладання договорів на 35-70%
 • Мінімізація ризики невідповідності договора тендерному рішенню
 • Зниження витрат на укладення договорів на 60-90%

* Можливе застосування у якості сервісу за підпискою (SaaS)

 • Швидкість оплат
 • Контроль платежів
 • Мінімізація помилок у формуванні платежів
 • Інтеграція з обліковою системою підприємства і системою клієнт-банк
 • Підвищення ефективності постачань
 • Підвищення ефективності персоналу на 15-35%
 • Зниження ризиків у постачаннях
 • Стратегічне управління закупівлями
 • Оперативне управління ключовими групами витрат
 • Контроль ефективності персоналу
 • Миттєва перевірка контрагента, рейтингування
 • Стратегічне управління контрагентами
 • Оперативне управління взаємодією
 • Контроль фінансових та репутаційних ризиків
 • Поставки online
 • Автоматизація обробки документації
 • Планування завантаження персоналу
 • Консолідація даних у розрізі проектів
 • Контроль планів, бюджетів
 • Скорочення циклу операційного планування
 • Зниження рівня складських запасів
 • Рішення проблем OVER-STOCKів та STOCK-OUTів
 • Прискорення часу поставки
 • Інтеграція з бюджетами, проектами
 • Контроль планових і позапланових закупівель
 • Резервування засобів
 • Контроль за перевищенням витрат
 • Автоматичний перерахунок
 • Інтеграція з планами, проектами
 • Єдине вікно для роботи з документами і системою
 • Групова робота з документами
 • Звичний інтерфейс за типом MS Word
 • Інтегрованість з будь-якими системами та сервісами
 • Комбіновані мікросервіси під будь-які завдання
 • Трансграничні можливості
 • “Центр управління” системою
 • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
 • Зручне адміністрування користувачів – розподіл прав та ролей, налаштування моделей і маршрутів узгодження та ін.
 • Система (модуль) електронного документообігу
 • Організація внутрішнього корпоративного документообігу
 • Управління документарною роботою зі зовнішніми адресатами
 • Юридично значущий документообіг з КЕП/ЕЦП
 • Єдине автоматизоване інформаційне середовище компанії

Рішення призначено для компаній та підприємств будь-якої сфери діяльності та форми власності – комерціфйних та державних.

Забезпечить безпаперовим електронним документообігом та оптимізує бізнес-процеси у підрозділах.

Програмні модулі системи

Канцелярія та секретаріат

Програмні модулі системи

Юридичний та служба безпеки

Програмні модулі системи

HR та кадри

Програмні модулі системи

Фінанси та бухгалтерія

Будьте мобільними з APS

МОБІЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАКУПІВЕЛЬНИКІВ APS BUYER
 • Аналітика закупівель (заявки, тендери, контракти, замовлення)
 • Задачі (перегляд, створення, опис; узгодження (погодження/відхилення)
 • Заявки на закупівлю (створення, позиції+, опис, файлова документація). Режими online та offline
 • Картка постачальника/контрагента (створення, описи, додавання файлових та фото документів)
МОБІЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ APS SUPPLIER
 • Перегляд інформації про тендери на всіх клієнтських майданчиках APS Smart, де користувач зареєстрований
 • Фільтрація та пошук потрібної інформації (замовник, статус, № тендера)
 • Подача пропозиції, участь у торгах (Редукціон / RFx)
 • Можливість приймати участь в онлайн-торгах (Аукціон чи Редукціон)

Розвивайте свій бізнес правильно!

60 +
клієнтів-лідерів галузей
300 +
млрд.грн. - загальний оборот закупівель
40 +
млрд.грн. фінансової економії
Програмні модулі системи

Хочете отримати

реальний результат у зростанні ефективності та якості закупівель?

Спочатку об’єктивний аудит та експертиза, потім – автоматизація!