Наша команда анонсує вихід нового продукту – системи (модуля) електронного документообігу APS DOCS.

APS DOCS що це

APS DOCS – це система (модуль) електронного документообігу (СЕД/ЕДО).

APS DOCS призначений для створення єдиного автоматизованого інформаційного середовища компанії з організації корпоративного документообігу, підвищення швидкості та якості обробки документів, прискорення бізнес-процесів компанії,  автоматизації бізнес-процесів на підприємствах будь-якої сфери діяльності та форми власності.

Для кого призначене рішення APS DOCS

APS DOCS призваний автоматизувати управління документообігом компанії або підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності, рівно як державних так і комерційних.

Націлений на швидку обробку та керування процесів зовнішнього та внутрішнього документообігу підрозділів компанії:

 • канцелярія та секретаріат;
 • юридичний та служба безпеки;
 • HR та кадри;
 • фінанси та бухгалтерія;
 • інші управлінські та виробничі підрозділи.

Як це працює

    В APS DOCS робота з документами виконується:

 • в єдиному інтерфейсі користувача;
 • базується на єдиних методах та механізмах обробки (погодження, підписання, історія документів тощо);
 • з дотриманням необхідного рівня захисту з урахуванням поділу на підрозділи компанії/групи користувачів/ на окремих користувачів.

Інтерфейс системи підтримує українську, англійську та російську мови.

Система не складна у налаштуваннях під специфіку роботи конкретної компанії, може бути виконана безпосередньо на місці власними співробітниками компанії-замовника.  Розгортання системи може відбуватися як на ресурсах Замовника (тобто ваших), так і на ресурсах Постачальника (відповідно, наших).

Присутня автоматична інтеграція з іншими модулями ПЗ APS SMART. При потребі, інтегрується з іншими сторонніми сервісами миттєвої передачі документів: Вчасно, Document.OnLine, Deals і т.п.

Які бізнес-процеси компанії будуть працювати швидше з APS DOCS

 • Робочі процеси з внутрішніми адресатами/підрозділами
 • Процеси по роботі зі зовнішніми адресатами та контрагентами (через Кабінет Контрагента)
 • Процеси призначення завдань працівникам та контроль їх виконання.
 • Операціний доступ керівництва до документів компанії та контроль їх виконання.

Які саме процеси документообігу ефективно працюють у системі:

 • Реєстрація документів
 • Створення документів у електронному вигляді
 • Динамічне налаштування маршрутів руху документів (workflow) для погодження/візування документів (послідовно/паралельно/комбіновано)
 • Контроль за виконанням документів.
 • Пошук документів
 • Створення звітів про рух та виконання документів
 • Архівування документів із можливістю повнотекстового пошуку.

Що отримає бізнес у випадку застосування APS DOCS

 • Підвищення швидкості процесів та якості обробки документів
 • Ефективне управління інформацією, даними, документами
 • Створення єдиного інформаційного середовища компанії
 • Економію та ефективність використання внутрішніх ресурсів
 • Юридично значущий документообіг із КЕП/ЕЦП
 • Оперативну доступність інформації для власників бізнесу.

Електронний документообіг APS DOCS відданий помічник компанії, не губить документів, толерантний до «онлайн відвідувачів» та дружній до ваших співробітників. Телефонуйте! 

Подібні записи