Як ви знаєте, у SRM APS SMART є модуль «Управління постачальниками», призначений для керування роботою з постачальниками (контрагентами). Модуль має повний набір інструментів для аналізу, моніторингу та контроля контрагентів, з якими вже взаємодіє замовник, а також багато зручних функцій, що допомагають закупнику оцінити нових контрагентів перед допуском їх до участі у торгах, наприклад, бально-критеріальна оцінка, автоматизована перевірка через державні реєстри тощо.

Представляємо новинку,  механізм перевірки постачальника та узгодження його акредитації у торгах.

Механізм перевірки контрагента в APS SMART

З’явилася нова можливість для забезпечення швидкості перевірки та узгодження допусків до торгів (акредитації).

Після реєстрації нового постачальника (контрагента) для його допуску до торгів, закупник може орієнтуватися на статус контрагента, який він отримує після верифікації. Таку верифікацію забезпечує спеціально розроблений механізм перевірки та узгодження.

Механізм перевірки та узгодження може будуватися за різними моделями маршрутизації проходження через  рольові групи, що беруть участь у забезпеченні закупівельної діяльності.  Модель вибирається  залежно від певної потреби  чи організаційної структури замовника: ієрархічно (послідовно) або паралельно. Як результат верифікації контрагент отримує статус: загальний (допущений/не допущений), а також два додаткові – від служби безпеки та compliance.

Також, механізм передбачає гнучкі налаштування прийняття рішення щодо допуску контрагента. Наприклад: повне узгодження усіма учасниками процесу; часткове узгодження одним чи кількома учасниками; закриття узгодження одним учасником з кількох, що мають на це право.

Яким компаніям потрібен механізм перевірки контрагента, і що це дає закупнику

Гнучкий механізм управління акредитацією контрагентів,  насамперед потрібен компаніям з розподіленою організаційною структурою управління закупівельною діяльністю, особливо там, де є складне виробництво і «складні» закупівлі. Де процеси закупівель багатокрокові та потребують узгодження різних робочих підрозділів.

Для відповідального за закупівлю спеціаліста, який безпосередньо проводить торги, такий механізм забезпечує швидкість прийняття рішення щодо контрагента, конкуренцію у торгах, проведення закупівель згідно з корпоративними правилами, а також мінімізує ризики та помилки, що можуть бути спричинені людським фактором.

Подібні записи