Цифрова трансформація бізнесу змусила багато організацій швидко впроваджувати технології для задоволення потреб клієнтів і ринку.  Досвід автоматизації закупівельних бізнес-процесів через впровадження SRM APS SMART як галузевого стандарту автоматизації управління комерційними закупівлями привів нас і наших клієнтів до розуміння того, що «правильна» цифровізація неможлива без синергії технології та людського фактора.

Професійна придатність і досвід співробітників

Зосередження уваги на досвіді співробітників може виявитися навіть більш вигідним для деяких аспектів ведення бізнесу, ніж зфокусованість на клієнтському досвіді.

Найважливіший актив практично будь-якого бізнесу – це не матеріальні ресурси, такі як нерухомість або технології.  Це люди: співробітники, яких компанія наймає і в яких інвестує.  Це усвідомлення важливо для ефективного підходу до створення сучасного цифрового робочого місця.  Визнання важливості досвіду співробітників дозволяє організації стати цифровою зсередини.  Робочі місця «всередині цифрових технологій» гармонійно поєднують у собі можливості, інструменти підвищення продуктивності, HR-аналітику і пріоритети ІТ в середовищі, побудованому на основі наноперсоналізаціі.

На жаль, знайти «готового» фахівця нелегко – стандартна система навчання «не встигає» за інформаційними технологіями.  Навчені нами  фахівці закупівель сертифікуються і цінуються на ринку праці, як кваліфікований персонал.

Уникайте помилок в цифровий трансформації

Цифрова трансформація підприємства – це інтенсивна зміна ділової і організаційної діяльності, процесів і компетенцій, а також моделей, спрямованих на поліпшення методів ведення бізнесу.  Основна мета цифрової трансформації – оптимізація процесів.  Деяким компаніям не вдається визначити бізнес-стратегію і те, як запропонована технологія вплине на співробітників і клієнтів, перш ніж вони почнуть інвестувати в бізнес.

Коли співробітники розуміють, що цифрова трансформація може поставити під загрозу їхню роботу, вони можуть свідомо чи несвідомо чинити опір змінам у цифровому бізнесі.  Керівникам вкрай важливо усвідомлювати ці побоювання і підкреслювати, що процес цифрової трансформації дає співробітникам можливість підвищити свій рівень знань в області діджіталізаціі бізнесу, щоб відповідати до вимог ринку майбутнього.  Крім того, при оцінці та виборі нової технології підприємства повинні включати етап діагностики з активною участю співробітників, щоб уникнути непередбачених наслідків.

У нашій сфері управління закупівлями і автоматизації закупник, який вміє працювати з електронною системою закупівель – володіє цифровий грамотністю і на ринку праці цінується вище.

Вимірювання досвіду співробітників

Перший крок до цифрового внутрішнього світу – це оцінка.  Неприємна інтроспективна робота дозволяє компаніям зрозуміти, які цифрові ресурси доступні окремим особам.  Також досліджуються недоліки і прогалини, які необхідно заповнити, щоб допомогти людям працювати більш продуктивно і ефективно.

Оцінка, як кореляція технічної та функціональної реальності, поєднує в собі збір даних про робоче середовище в реальному часі і особисті інтерв’ю зі значною вибіркою користувачів, що представлені різними особистостями, місця і ЦФО (центри фінансової відповідальності).  Ці елементи об’єднуються для створення контрольної оцінки досвіду співробітників.  Вплив може бути вражаючим.

Використовуючи програмне забезпечення для цифрового робочого місця, яке активно відстежує і аналізує продуктивність користувачів, компанія може виміряти індекс сприйняття досвіду співробітників.  Можна зібрати докладну інформацію про все, від часу входу в систему до продуктивності підрозділів для великої кількості користувачів.

В результаті цього компанія зможе проактивно вирішувати проблеми, пов’язані з продуктивністю призначених для користувача додатків і пристроїв, що в подальшому, призведе до підвищення продуктивності і розширення можливостей співробітників для кращого обслуговування постачальників товарів і послуг.

APS SMART і цифровізація відділу закупівель

Коли ви зрозуміли, де за цифровим фасадом ховаються непередбачені або нерозпізнані проблеми, ви можете розробити план, який показує, яким чином організація може просувати свою цифрову інфраструктуру, проводити постійну оцінку і вимірювати прогрес.  Наприклад, система APS SMART має модуль KPI з оцінки та управління бонусною програмою для персоналу.  Це реальний інструмент для оцінки роботи закупівельників, фактаж аналітики даних для аргументації оплати праці як для співробітника, так і  роботодавців.

Цифрове ядро, яке розвивається, щоб обслуговувати в першу чергу співробітників, в подальшому буде сприяти кращому обслуговуванню клієнтів і покращенню бізнеса за рахунок кращого цифрового досвіду.

Звертайтеся, ми поділимося своєю компетенцією і допоможемо сформувати кадровий потенціал ваших підрозділів закупівель.

Подібні записи